tatic de gemeni
Mama si copiii

M-a întrebat un viitor tătic de gemeni cât este indemnizația de creștere gemeni

Salutare,

A trecut ceva timp de când nu mai am îndemnizației de creștere copii. Mai precis vreo 4 ani. Trebuie să recunosc că de când scriu pe blogul Pentru mame de gemeni am ignorat fără să îmi dau seama această informație și îmi pare rău. Promit să remediez imediat acest aspect și îți spun și de ce: am fost întrebată pe grupul Mame de gemeni-Educație și Echilibru de către un viitor tătic de gemeni cât este indemnizația. Am avut un răspuns prompt la postarea, dar nu cel dorit de către viitorul tătic pentru că efectiv nu știam cifrele.

graviduta cu gemeni

Am început să caut aceste informații și am fost foarte dezamăgită, căci concret nu se găsește informația pentru Indemnizaţie creștere gemeni sau pentru Indemnizaţie creștere tripleți. Restul informațiilor legate concediu de maternitate, concediul de creștere copil, acte pentru dosare, locul pentru depunere, termene și calculul general sunt identice pe toate site-urile, atât ale primăriilor, cât și pe cele de calcul salarial, locuri de muncă sau HR.

Toată această cercetare mi-a luat ca timp 3 zile, pentru că am citit fiecare text în parte, pentru a fi sigură că nu îmi scapă ceva. Cu toate acestea, nu am garanția calculelor corecte din textul meu, pentru că nu am văzut nicăieri sume concrete pentru Indemnizaţie creștere gemeni sau pentru Indemnizaţie creștere tripleți. Exemplele sunt făcute de mine. Indemnizația aceasta nu se aplică pentru gemeni irlandezi.

Acestea fiind spuse, haide să vezi care sunt noutățile, ce este indemnizația de creștere copil, cine poate beneficia de ea și care este valoarea ei pentru părinții cu gemeni și pentru părinții cu tripleți.

Noutăți legate de Indemnizația pentru gemeni și tripleţi 2022

În 23 februarie economie.Hotnews.ro scria că valoarea indemnizațiilor va crește din 1 martie 2022 și va continua să crească an de an, în luna martie. Așadar acum avem ca indemnizaţie minim garantată pentru copii suma de 1.314 lei.

Explicația ar fi următoarea:

Indemnizaţia minimă pentru creşterea copilului se raportează la Indicatorul Social de Referinţă, scris prescurtat ISR. Acest ISR anul acesta a crescut cu 5,1%, ajungând la valoarea de 525,5 lei.

Despre perioada de Indemnizaţie pentru creşterea gemenilor și tripleților

Conform statului român Indemnizaţia de creştere copii trebuie să fie singura sursă de venit a părintelui care decide să stea acasă să-și crească copiii până când aceștia împlinesc doi ani, respectiv 3 ani – în cazul copiilor cu handicap.

Această indemnizație poate începe după a 43-a zi de la nașterea copilului, gemenilor, tripleților în cazul nostru și se poate primi până la un an și 11 luni ai copiilor, ultima lună fiind dedicată tatălui. Dacă nu se anunță luna tatălui, se consideră încheiată perioada pentru indemnizație.

Concediul și indemnizația de creștere copil poate fi solicitat de oricare dintre părinţi.

Perioada de concediu creştere copil este considerată vechime în muncă și este asimilată la stagiul de cotizare la pensie. Totodată, pe toată durata concediului vei rămâne în continuare asigurat la sănătate. Contribuția va fi plătită de la bugetul de stat.

Pot beneficia de indemnizaţie creştere copii:

„Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (…), beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și de o indemnizație lunară”, se arată în OUG 111/2010.

Mai pot beneficia de indemnizaţie creştere copii:

*persoanele cărora le-au fost încredințați copii în vederea adopției sau i-au adoptat deja, oricare dintre părinți poate solicita indemnizaţie creştere copil

*persoanele care au fost numite tutore, ai copiilor în plasament ori în plasament în regim de urgență, precum și dacă sunteți asistent maternal profesionist, numai pentru copiii tăi naturali sau adoptați. Trebuie să ai în vedere îndeplinirea condițiilor timp de 12 luni anterioare adopției, plasamentului sau tutelei.

*în cazul în care nu ești căsătorită, dar tatăl copiilor a recunoscut bebelușii, este nevoie de o anchetă socială pentru a demonstra că sunt îndeplinite condițiile pentru a beneficia de indemnizaţie creştere copii. Documentul pe care-l vei obține în urma anchetei va fi inclus în dosarul vostru, împreună cu celelalte acte necesare.


Totuși, dacă nu ai lucrat 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copiilor, să știi că pot fi luate în calcul mai multe activități pentru a strânge minimul de luni necesar. Astfel, sunt acceptate perioadele în care:

+ai realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii
+ai urmat sau urmezi cursurile de zi ale învățământului universitar, postuniversitar sau liceal
+au trecut cel mult 60 de zile de când ai absolvit cursurile de zi ale învățământului universitar, cu examen de diplomă și/sau licență
+ai beneficiat de indemnizaţie creştere copil până la 2 sau 3 ani
+ai avut pensie de invaliditate
+ai beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare sau perfecționare profesională din proprie inițiativă sau cu acordul angajatorului
+ai beneficiat de indemnizație de șomaj
+ai beneficiat de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate
+ți-ai însoțit soțul în misiune permanentă în străinătate.

Acte necesare pentru indemnizaţie creştere copii

indemnizatie gemeni


Iată ce documente ar trebui să pregătești pentru dosarul de indemnizaţie creştere copii:

► Opis în original, se completează doar la momentul depunerii dosarului la registratura instituției;

► Cerere tip în original pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului semnată de ambii părinţi;

► Copie după actul de identitate al solicitantului;

► Copie după actul de identitate al celuilalt părinte;

► Copie după certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul sau după hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, după caz;

► Copie după hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență, după caz;

► Copie după certificatele de naştere ale celorlalți copii aflaţi în întreţinere;

► Copie după certificatul de căsătorie în cazul părinţilor căsătoriţi;

► Copie după livretul de familie (În cazul în care nu există livret de familie se completează o declaraţie);

► Adeverință în original eliberată de angajator din care să rezulte următoarele:

• solicitantul a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului fiscal, timp de 12 luni, în ultimele 24 luni anterior nașterii copilului.

• valoarea venitului lunar lunare (se va trece separat și valoarea bonurilor de masă);

• prima și ultima zi de concediu de maternitate;

• data împlinirii celor 42 zile reprezentând concediul de lăuzie;
prima zi de concediu de creștere a copilului;

► Copie după dovada suspendării activităţii / încetării activităţii (decizie, ordin, dispoziţie, act adiţional);

► Declarația mamei privind concediul de maternitate sau, după caz, adeverinţă eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate din care să rezulte dacă a beneficiat sau nu de concediul de maternitate

► Adeverința în original în care se specifică perioada concediului de maternitate și sumele primite pe fiecare lună;

► Declaraţie în original privind protecţia datelor cu caracter personal;

► Declaraţie celălalt părinte privind protecţia datelor cu caracter personal;

În cazul în care, solicitantul dorește să primească indemnizația într-un cont bancar este necesar să prezinte o dovadă eliberată de bancă din care să reiasă următoarele:

• Numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul de dosar),

• CNP titular;

• Contul Iban;

Dosarul trebuie depus cu maximum 30 de zile înainte de intrarea în concediul de creștere a copilului sau în cel mult 60 de zile lucrătoare de la data nașterii copilului ori de la încetarea concediului de maternitate.


Documentele pentru indemnizaţie creştere copii se depun Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC). Vei primi un răspuns de la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială la 5 zile după ce s-a luat decizia. Vei încasa primă plată după aproximativ 2 luni de la depunerea dosarului, în intervalul 8-25 în luna curentă pentru luna anterioară, prin metoda aleasă în momentul în care ai depus cererea.

Băncile agreate apar în imaginea de mai jos

banci pentru indemnizatie gemeni

Cifre concrete pentru indemnizaţia de creştere copii

Varianta scurtă/oficială și cea mai simplă este pentru angajații care au lucrat cel puțin 12 luni din ultimii 2 ani și arată așa:

• 0-2 ANI: 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Cuantumul minim este de 1314 lei iar cuantumul maxim este de 8500 lei;
• 0-3 ANI: 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Cuantumul minim este de 1314 lei iar cuantumul maxim este de 8500 lei.

Trebuie să ții cont și de veniturile denumite diferit, dar cu repetitivitate, precum prime, diurne, bonuri de masă, etc. Totuși, până aici, nimic CONCRET. Dar, urmează.

Calcul indemnizaţie creştere copii- gemeni, tripleți:

Varianta cu 85% + 1314 lei pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea este explicată în Ex. 1 și 2.

Ex. 1.Medie venit net 12 luni ai 2550lei -85%→2167.5 lei + 1314 lei pentru copil 2→3481.5 lei → Indemnizaţie creștere gemeni
Ex. 2.Medie venit net 12 luni ai 2550lei -85%→2167.5 lei + 1314 lei pentru copil 2+ 1314 pentru copil 3→4795.5 lei→ Indemnizaţie creștere tripleţi

Ex. 3.Venitul minim garantat ai 1524lei, cuantumul minim Indemnizaţie creștere copil este de 1314 lei → 1314 lei + 1314 lei pentru copilul 2→2328 lei Indemnizaţie creștere gemeni
Ex. 4.Venitul minim garantat ai 1524lei, cuantumul minim Indemnizaţie creștere copil este de 1314 lei → 1314 lei + 1314 lei pentru copilul 2+ 1314 pentru copil 3→3942 lei Indemnizaţie creștere tripleţi

Ex. 5.Valoare primită de către mamele cu gemeni/tripleţi ce încă urmează o formă de învăţământ:

Cuantumul minim 1314 lei+ 1314 lei pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea copil→ 2628 lei indemnizație pentru creștere gemeni și 3942 lei Indemnizaţie creștere tripleţi.

Pentru profesiile liberale, PFA, drepturi de autor, agricultură, artiști, etc. nu am îndrăznit să fac o simulare pentru că nu știu niște cifre reale pentru a putea crea un exemplu valid. Aici te rog să apelezi la un contabil în primă fază, apoi să aduni tot ceea ce înseamnă dovezi de încasare bani în activitatea ta.

Ultima actualizare a informațiilor a fost 23 mai 2022.

În unele cazuri suma indemnizației poate fi mai mare decât venitul tău ca angajat înainte de nașterea copiilor, ceea ce este de bine. Totuși, te rog să faci achiziții înțelepte. Să întrebi alte mame cu gemeni sau tripleți cam ce cantități de x sau y produs au cumpărat ele pe lună, pentru a vă face o idee de sume, dar mereu să aveți puțin în plus.

hainute gemeni

Pe timpul indemnizației pentru creștere gemeni sau tripleți pot apare situații aparte care pot necesita solicitarea unui credit bancar. Vă spun din experienţă că se poate, limitat la durata sau restul timpului din perioada indemnizației.

Eu am comandat cu rate fixe pe un an un dormitor liniar suprapus pentru copii. Îl folosim și acum cu drag, este practic și foarte iubit de către gemenii mei. Cu alte cuvinte o investiție bună, făcută cu o parte din banii de indemnizație creștere gemeni, fix pe durata încasării indemnizației.

Pentru mulți părinți această indemnizație este venitul din care se cumpără căruciorul pentru gemeni sau tripleți, scăunele de masă pentru perioada diversificării și dragele și simpaticele hăinuțe colorate pentru bebeluși.

Cine rezistă tentației de a cumpăra hăinuţe pentru copilași? Eu nu știu, și acum cumpăr mereu câte ceva pentru ei, numai pentru că sunt mici și colorate.

Sper ca informațiile din acest articol să îți fie de folos și să îl distribui tuturor viitorilor părinți de gemeni sau tripleți pe care îi cunoaști.

Voi actualiza informația și variantele de calcul după intrarea în viguare a modifcărilor propuse.

Vă doresc tot binele din lume,

Georgiana

A.D. mama 🙂

S-ar putea să-ți placă și...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *